Üyelik Sözleşmesi ve Site Kullanım Şartları

Güncellenme Tarihi: 19.11.2018

Bir tarafta “Sultan Selim Mh. Yunus Emre Cd. Battal Sk. No: 13 Sultan Selim Mh. Yunus Emre Cd. Battal Sk. No: 13 34415 4. Levent Kağıthane/İstanbul” adresinde mukim Kampüs Store (FUSKEY TEKSTİL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.) ile diğer tarafta www.kampusstore.com internet sitesi veya mobil uygulama (“Site veya Mobil Uygulama”) üyesi (“Üye”) arasında, aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu www.kampusstore.com internet sitesinin taraflara sağladığı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

2. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin (isim, e-posta, cep telefonu vb.) doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve kayıtlı üye e-posta adresine gönderilen mailin onaylanması gerekmektedir.

2.2. Üye, Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, iş bu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Site ve/veya Mobil Uygulama dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.3. Üye; kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini ve iş bu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım haklarının sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarına devredilemediğini bildiğini kabul ve beyan eder. Aksi halde, söz konusu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve doğacak her türlü zarardan Üye sorumlu tutulacaktır.

2.4. Üye, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan hizmetlerden yararlanırken, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca Kampüs Giyim’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder.

2.5. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Kampüs Giyim’in uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup; Kampüs Giyim Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

2.6. Üye, diğer üyelerin veya ziyaretçilerin Siteyi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin Kampüs Giyim tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

2.7. Üyenin üyeliğini iptal etmesi halinde sitede kayıtlı tüm bilgileri silinmektedir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.

2.8. Üye, Sitede ve/veya Mobil Uygulamada kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde Kampüs Giyim’in bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve kabul eder. Ayrıca Üye, bu bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilerini derhal güncelleyeceğini kabul ve beyan eder.

2.9. Site’de ve/veya Mobil Uygulamada, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine ve/veya mobil uygulamalara yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. Kampüs Giyim tarafından bu linklere site ve/veya mobil uygulama içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

2.10. Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. Kampüs Giyim’in izni ve onayı olmaksızın, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.

2.11. Üye, Kampüs Giyim’in Site’de ve/veya Mobil Uygulamada yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, Kampüs Giyim’in uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

2.12. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Kampüs Giyim’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

3. Kampüs Giyim’in Hak Ve Yükümlülükleri

Aşağıda belirtilen durumlarda, Kampüs Giyim’in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, sunduğu hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurma, neden belirtmeksizin Üye’nin kullanımını durdurma ve/veya erişimini engelleme, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

  • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye ve/veya Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi durumunda;
  • Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
  • Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
  • Üye’nin, Kampüs Giyim kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Kampüs Giyim’e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın kötüye kullanılmasının Kampüs Giyim tarafından tespit edilmesi durumunda,
  • Üye’nin, Site’yi ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

4. Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

4.1. Kampüs Giyim müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermektedir. Kampüs Giyim bu doğrultuda “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni” adı altında ayrı bir doküman hazırlamıştır.

4.2. Üye işbu sözleşmeyi onaylanmakla bu döküman içeriğini de okuduğunu, anladığını kabul ve beyan eder. Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metninde, Sitede ve/veya Mobil uygulamada toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, iletişim konusundaki tercihlerin yanı sıra kişisel verilerin nasıl güvenceye alındığı, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, üyelerin kişisel veriler ile ilgili haklarının neler olduğu gibi konular yer almaktadır. Üyelerin kişisel verileri Kampüs Giyim tarafından KVKK’na uygun olarak, gerekli idari ve teknik her türlü güvenlik önlemleri alınarak korunmaktadır.

5. Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük

5.1. Taraflarca akdedilen işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme hükümlere aykırılık ve/veya fesih ya da herhangi bir nedenle üyeliğin sona ermesi dolayısıyla hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

5.2. Üye, Kampüs Giyim’nin gerekli görmesi halinde, Site ve/veya Mobil Uygulama üyeliğinin tek taraflı olarak iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin feshedilebileceğini peşinen kabul eder.

5.3. Kampüs Giyim, işbu sözleşmede belirtilen koşulları her zaman değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutar.

5.4. Kampüs Giyim’in, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.

5.5. Kampüs Giyim, gerekli gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayınlayacak, Üye’ye bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

5.6. Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

6. İletişim ve Diğer Hükümler

6.1.1 Kampüs Giyim her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için e-posta, sms, otomatik arama, telefon, her türlü bildirimler, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

6.2. Üye her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin; belirtilen ilgili iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak veya iletilerde belirtilen red işlemini yaparak tarafına sağlanan ticari elektronik iletişimini durdurabilir.

6.3. Üyenin internet sitesinde kayıtlı bulunan üyelik bilgilerini güncellemesi halinde güncellenen kişisel veriler ve elektronik ticari iletişim hususunda verdiği izinler güncel bilgiler için de geçerli olacaktır.

6.4. Site ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi kısmen veya tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Kampüs Giyim’e aittir.Kampüs Giyim üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Site ve/veya Mobil Uygulamadan veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır.

6.5. Kampüs Giyim tarafından Üye’nin sistemde kayıtlı e-posta adresine yapacağı her türlü bildirim taraflarca geçerli kabul edilip, e-mail üzerinden yapılan bildirimin Üye’ye tebliğ edildiği taraflarca kabul edilmektedir. Üye belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak Kampüs Giyime bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ÜYE KABUL VE ONAY BEYANI

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

ONAY

KAMPUS STORE adına; FUSKEY TEKSTİL ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Sultan Selim Mh. Yunus Emre Cd. Battal Sk. No: 13 34415 4.Levent Kağıthane/İstanbul
Telefon: 444-5677
E-Posta: info@kampusgiyim.com
Ticari Sicil Numarası: 890121